Povrat robe, reklamacije i raskid ugovora o prodaji na daljinu

 1. RAČUNANJE ROKA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i obrazac za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi ovdje: Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

E-mail adresa za reklamacije je :  [email protected]

 1. POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i kad utvrdimo da nema većih nedostataka.

 1. POVRAT ROBE I TROŠKOVI POVRATA

U slučaju jednostranog raskida ugovora kupac šalje robu natrag o vlastitom trošku. U slučaju da ste greškom naručili krivu robu i tražite zamjenu za neki drugi artikl, troškove prikupa krive isporuke i ponovnog slanja snosite sami. U slučaju da je došlo do naše greške kod isporuke, sve troškove prikupa i slanja snosimo mi.

 1. ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENU VRIJEDNOST ROBE

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat Vašeg rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju povrata, roba je Vaša odgovornost sve do trenutka zaprimanja robe u naše skladište (ne odgovaramo za eventualna oštećenja u transportu do našeg skladišta).

 1. REKLAMACIJA

Masiva d.o.o. jamči za kvalitetu i ispravan rad proizvoda ukoliko se kupac pridržava priloženih naputaka o uporabi. Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju obvezujemo se na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke, koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa, a pod sljedećim uvjetima:

 • kupac mora dostaviti neispravan proizvod upakiran u originalnu ambalažu sa kompletnim priborom i sa kratkim opisom kvara na svoje prodajno mjesto
 • kupac mora u kontaktu sa zaposlenikom Masiva d.o.o. ispuniti Obrazac za reklamaciju i priložiti ga uz proizvod koji vraća na reklamaciju
 • kupac mora predočiti ispravno popunjen jamstveni list i račun o kupnji proizvoda
 1. JAMSTVO NE UKLJUČUJE:
 • kvarove nastale nepravilnim rukovanjem
 • kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova
 • kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja
 • rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
 • kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres,...)
 • baterije ili kvarove nastale curenjem baterija
 • mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.
 1. JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU:
 • dogradnje, pregradnje ili bilo kakve neovlaštene izmjene na proizvodu
 • ako je proizvod ugrađivan, popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
 • korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
 • ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog pakiranja

U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis. Jamstveni rok počinje teći sa danom isporuke, koji je naznačen na računu i jamstvenoj izjavi. Troškove i rizik dopreme u servis snosi kupac. Zamjenu neispravne robe vršimo tek kada uvoznik ili proizvođač potvrdi njenu neispravnost.

 1. ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje: ODR platforma za rješavanje sporova. 
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Moj traktor